تبلیغات
......... قطره باران(نوخندان) ......... - نکاتی درباره بخوانیم و بنویسیم

......... قطره باران(نوخندان) .........

الهم عجل لولیک الفرج

نکاتی درباره بخوانیم و بنویسیم

چون که صد آمد / نود هم پیش ماست

 

بخوانیم: کلی  از کل به جز رفتن

بنویسیم: تحلیلی یا جزئی  از جز به کل رسیدن ( آموزش حروف )

کتاب های دوران ابتدایی ما: ترکیبی

 

جزئی آموزی:  * صدا محور  ابتدا آموزش    َ   ِ   ُ  ا  و  ی  و بعد آموزش حروف

                   * حروف محور  در ابتدا حروف الفبا آموزش داده می شود؛ الف، ب، پ و ...

                   * هجا محور  آموزش به صورت  اَ  بَ  پَ  تَ ثَ  و ... 

 

چون که صد آمد / نود هم پیش ماست

 

بخوانیم: کلی  از کل به جز رفتن

بنویسیم: تحلیلی یا جزئی  از جز به کل رسیدن ( آموزش حروف )

کتاب های دوران ابتدایی ما: ترکیبی

 

جزئی آموزی:  * صدا محور  ابتدا آموزش    َ   ِ   ُ  ا  و  ی  و بعد آموزش حروف

                   * حروف محور  در ابتدا حروف الفبا آموزش داده می شود؛ الف، ب، پ و ...

                   * هجا محور  آموزش به صورت  اَ  بَ  پَ  تَ ثَ  و ... 

 

صدا  حروف  هجا  کلمات تک هجایی  کلمات دو هجا و سه هجایی  جمله و ...

 

کلی آموزی:

  • کلمه محور  مثال این نوع از آموزش در آموزش زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد که همراه با تصویر است.
  • جمله محور  شروع آموزش با جمله است. مثلا؛ "هذا کتاب"

 

ترکیبی آموزی: * بخش پذیری (هجا) و صدا کشی مانند، بابا  با + با *** آسمان  آس + مان و ...

 

لوحه: برای نشان دادن تصاویر کتاب های درسی در سطح بزرگتر تهیه شده است. معلم می تواند از آن در تدریس خود استفاده کند.

 

نگاره ها: در کتاب بخوانیم نگاره ها با تصاویری در زیر هر بخش آورده شده است. به کلمات زیر تصاویر " کلید واژه " می گویند. نگاره ها باید تا آخر مهر ماه تدریس شود. نگاره ها بخش اول کتاب بخوانیم را تشکیل می دهند. در هر نگاره بر روی یک یا چند صدا تاکید شده است که باید مورد توجه واقع شود. در این جا توجه دانش آموزان را به کلمات هم آغاز و هم پایان معطوف می کنیم.

بخش دوم در آموزش کتاب بخوانیم نشانه ها هستند. بخش سوم مربوط به نشانه های عربی است. بخش چهارم کتاب های بخوانیم پایه اول ابتدایی نیز به روان خوانی مربوط می شود.[ شنبه 1391/01/19 ] [ 14:42 ] [ محمد حیدرپور نوخندان ]

[ نظرات() ]